Værdigrundlag

Her kan du læse om det fundament, vi bygger vores virke og arbejde på.

VISION OG MISSION:

Vision
Vi vil være et anerkendt sundhedscenter, der arbejder helhedsorienteret og tværfagligt med menneskers sundhed, og som leverer ydelser af høj kvalitet – med excellent kundeservice.
Vi har specialister indenfor relevante fag tilknyttet, som alle arbejder ud fra det helhedssyn på menneskets sundhed, som kendetegner centeret.
Tandlægeklinikken er vores omdrejningspunkt, hvor vi fokuserer på tandsundhed og leverer individuelle løsninger indenfor professionel forebyggelse og behandling af tand- og kæberelaterede problemer.

Mission
Med udgangspunkt i tandsundhed inddrager vi relevante fagområder i vores behandlinger, som kan bidrage til at understøtte den enkeltes sundhedsmæssige balance. Vi fokuserer på at genskabe balance og at forebygge ubalance.
Vores fundament er videnskabelig evidens, erfaring og sund fornuft – og en grundlæggende respekt for, at mennesker er forskellige og ikke kan behandles ens.
Vi udvikler os konstant fagligt og menneskeligt ved at kombinere viden, kreativitet og nytænkning, og ved at være nysgerrige og åbne over for nye idéer og metoder. Vi arbejder aktivt i faglige og sociale netværk – både for at dele viden og for at blive inspireret.
Vi fortæller om os selv til vores kunder og samarbejdspartnere.

VÆRDIER:

Professionalisme
Vi er professionelle i vores arbejde og gør tingene med omhu og omsorg. Det er vigtigt for os, at vi er fagligt kompetente og leverer kvalitet. Vi går op i præcision og struktur for at kunne holde overblik og være effektive. Hos os i praxis® bidrager æstetik og skønhed til det professionelle miljø.

Livsglæde
Hos os er livsglæde både rettet mod hinanden og mod kunderne. Det er vigtigt for os, at det er sjovt og engagerende at være på arbejde. Vi har fokus på, at her er en god stemning, personligt overskud og nærvær. Vi oplever, at livsglæde er tæt forbundet med, at praxis® er en klinik, præget af gensidig respekt og tillid. Vi interesserer os for hinanden og påskønner hinandens forskellighed og bidrag.

Udvikling
Udvikling er for os helt centralt.  Vi går meget op i, at vi bevæger os både personligt og fagligt – som individer, som team og som virksomhed. Vi påskønner nytænkning og mener som udgangspunkt, at alt kan lade sig gøre. Ved at være kreative og tænke helhedsorienteret finder vi altid den bedste løsning på enhver udfordring.