SAMARBEJDSPARTNERE

Tandlægeforeningen – informationer og tips om tandproblemer og forebyggelse
Tandlægeforeningen

TANDLÆGEVAGTEN – akut hjælp udenfor almindelige åbningstider
Tandlægevagten 

Børne – og ungetandplejen i Rudersdal Kommune
Børnetandplejen

Sygeforsikringen Danmark  – om tilskud til tandbehandling for medlemmer
Sygeforsikringen Danmark

TapCert – om ISO 9001 certificering
TapCert

SPEAR EDUCATION – systematisk videreuddannelse for tandlæger
SPEAR EDUCATION

Sundhed.dk – bl.a. en række artikler om tandpleje
Sundhed.dk

Vedbæk Yoga Centre – Yoga undervisning i praxis®
Vedbæk Yoga Centre

Tandlægerne Fredensborghus – Tandlæge Bjørn Haulrig
Fredensborghus tandlæge

Birkerød Fysioterapi – Fysioterapeut Dorthe Mandrup
Birkerød Fysioterapi

Lyngby Osteopati – Osteopat Trine Thomsen
Lyngby Osteopati

Specialtandlæge i ortodonti Michael Holmqvist
Specialtandlægerne

Specialtandlæge Sornsiri Sae-Wang
tandreguleringkbh.dk