UNDERSØGELSE & PLANLÆGNING

Fundamentet for god behandling er altid en grundig diagnostik. Ved en korrekt diagnostik kan vi afdække årsagssammenhænge, så vi kan forebygge sygdomme eller undgå forøgelse af sygdomsrisici.

Derfor indledes enhver konsultation med en grundig undersøgelse og samtale, inden vi tager stilling til, hvad der er den rigtige forebyggelse eller behandling for dig.

Har du et større behandlingsbehov, udarbejder vi sammen en detaljeret behandlingsplan – på baggrund af omhyggelig faglig diagnostik – men også under hensyntagen til dine kosmetiske behov, din økonomi, dine tidsplaner og andre forhold, der er vigtige for dig.